Menaxhimi i emocioneve në intervistën e punës

Trajnim për punësimin dhe zhvillimin e aftësive të lidershipit
16/03/2021
Trajnim 1 ditor me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”
20/05/2021
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more