NJOFTIME

Në këtë kategori do të gjeni informacion mbi
26/05/2021

Zhvillohet trajnimi me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”

Ditën e mërkurë, datë 26.05.2021 AM-Barleti Human Capital në bashkëpunim me Akademinë e Punësimit dhe Karrierës zhvilloi trajnimin me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”. […]
20/05/2021

Trajnim 1 ditor me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”

Trajnim 1 ditor organizuar nga Akademia e Punësimit dhe Karrierës dhe AM-Barleti Human Capital me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore” Trajnimi është i certifikuar […]
16/03/2021

Trajnim për punësimin dhe zhvillimin e aftësive të lidershipit

Dëshiron të jesh i suksesshëm në punësim? Ndihesh që ke aftësi drejtuese por ke domosdoshmëri të përditësimit të njohurive mbi lidershipin? AM-Barleti Human Capital së bashku […]
08/12/2020

NJOFTIM PËR WEBINAR FALAS OFRUAR NGA “FUTURAE”- PROGRAMI PËR SIPËRMARRJET E EMIGRANTËVE

Je një shtetas shqiptar që jeton në Itali në rajonin e Lacios? Ke një ide për biznes dhe do të nisësh një aktivitet tëndin?AM-Barleti Human Capital […]

Referuar statistikave të INSTAT për vitin 2019 shifra e shqiptarëve jashtë territorit të RSH pjesë e diasporës shqiptare ishte 1.6 miljon të cilët kryesisht kanë lënë vendin e tyre për motive kryesisht punësimi dhe jetese më të mirë dhe të sigurt. Emigrim për motive punësimi është largimi me dëshirë i shtetasit shqiptar nga territori i Republikës së Shqipërisë për t’u punësuar, vetëpunësuar, për t’u formuar profesionalisht nëpërmjet punës në një shtet tjetër ose për t’u ribashkuar me pjesëtarin e familjes që ka emigruar. Ndërsa emigrant është personi që është, ka qenë apo do të jetë i punësuar ose i vetëpunësuar, në mënyrë të rregullt, në një veprimtari fitimprurëse, jofitimprurëse ose veprimtari publike, me ose pa kufizim kohor, në një shtet të ndryshëm nga ai i shtetësisë së tij/saj.

LIGJ Nr.9668, datë 18.12.2006 PËR EMIGRIMIN E SHTETASVE SHQIPTARË PËR MOTIVE PUNËSIMI

PUNËMARRËS

AM-BHC ofron shërbime të kualifikuara për punëmarrësit e të gjitha niveleve të kualifikimit si

PUNONJËS


TEKNIKË

MENAXHERË

ESKPERTË

BARLETI GROUP

E ARDHMJA NËPËRMJET KUALIFIKIMIT

Barleti Group, me një eksperiencë shumëvjeçare, është një institucion inovativ dhe lider, aplikativ dhe praktik, ndërveprues dhe komunitar, i orientuar drejt tregut të punës, duke vendosur në qendër studentin si dhe duke zhvilluar bashkëpunime rajonale dhe ndëkombëtare. Barleti Group ushtron aktivitetin e tij në fushën e arsimit dhe edukimit, kërkimit të aplikuar dhe inovacionit, konsulencës si dhe asistimit të investimeve dhe sipërmarrjes duke ofruar shërbime cilësore dhe konkurruese në treg nëpërmjet Universitetit Barleti (UniBA), Barleti Testing and Training Center (BTTC) dhe kompanisë Am-Barleti Human Capital (AM-BHC)

AMALFI

Amalfi Srl Impresa Sociale

Është një kompani italjane, agjenci punësimi jofitimprurëse e rregjistruar në bazën e të dhënave ANPAL e cila fokusohet në promovimin dhe nxitjen e punësimit, ofrimin e trajnimeve dhe kurseve formatuese sipas metodave më të fundit dhe bashkëkohore duke operuar në rajonin e Lazio në Itali. Amalfi Srl bashkëpunon me Dhomat e Tregtisë së Italisë duke ofruar kurse dhe trajnime në menaxhimin e shoqërive, inxhinierinë informatike, shkenca të turizmit, shkenca teknike dhe psikologjike, psikologji e punës dhe organizatave etj..

SEMINARE, TRAJNIME TË AVANCUARA, TRAJNIM NË DISTANCË

26/08/2021

A doni të mësoni më shumë rreth institucionit që merret me administrimin e zgjedhjeve?

A dëshironi të fitoni njohuri praktike rreth rolit mbikëqyrës të KQZ-së në lidhje me financat politike? Instituti Demokratik Amerikan (NDI), me mbështetjen e British Embassy Tirana […]
02/07/2021

PERFAQESUES SHITJE NE TERREN NE KOMPANINE BLUE FILTERS ALBANIA

26/05/2021

Zhvillohet trajnimi me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”

Ditën e mërkurë, datë 26.05.2021 AM-Barleti Human Capital në bashkëpunim me Akademinë e Punësimit dhe Karrierës zhvilloi trajnimin me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”. […]
20/05/2021

Trajnim 1 ditor me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore”

Trajnim 1 ditor organizuar nga Akademia e Punësimit dhe Karrierës dhe AM-Barleti Human Capital me temë “Menaxhimi në distancë i burimeve njerëzore” Trajnimi është i certifikuar […]
26/03/2021

Menaxhimi i emocioneve në intervistën e punës

Klubet Studentore Barleti me anë të Klubit të Karrierës në bashkëpunim me Barleti Training and Testing Center dhe AM-Barleti Human Capital shpk realizuan aktivitetin online me […]
16/03/2021

Trajnim për punësimin dhe zhvillimin e aftësive të lidershipit

Dëshiron të jesh i suksesshëm në punësim? Ndihesh që ke aftësi drejtuese por ke domosdoshmëri të përditësimit të njohurive mbi lidershipin? AM-Barleti Human Capital së bashku […]