AM-BHC dhe BTTC zhvilluan trajnimin “Sheshimi i mosmarrëveshjeve në ambjentin e punës”