Trajnim

Në bashkëpunim me Barleti Training and Testing Center (BTTC) si dhe me organizma të tjerë pranë Barleti Group, AM-Barleti Human Capital ofron trajnime profesionale dhe trajnime për gjatë gjithë jetës për zhvillimin e aftësive dhe kompetencave në fushat në vijim, por pa u kufizuar në to: trajnime të specializuara për punëmarrës dhe punëkërkues, trajnime përgjatë gjithë jetës për mësuesit; trajnime për eficiencën energjitike; trajime për guida turistike; etj.