AM-Barleti Human Capital në kuadër të Soft Skills Academy, në bashkëpunim me Barleti Training and Testing Center ofrojnë trajnime 1 ditore për zhvillimin e aftësive në tematikat e mëposhtme:

 • Zgjidhja e konflikteve
 • Menaxhimi i kohës
 • Menaxhimi i stresit në punë
 • Menaxhimi i balancës punë
 • Menaxhimi i karrierës dhe brandimi personal
 • Të punuarit në një mjedis divers
 • Puna efektive në grup
 • Përmirësimi i aftësive të lidershipit
 • Komunikim efektiv    
 • Si të ndërtojmë një CV dhe letër motivimi të sukesesshme;
 • Suksesi në kërkimin dhe gjetjen e një vendi pune;
 • Si të realizojmë një intervistë pune të suksesshme;
 • Si të promovojmë dhe “brand-ojmë” vetveten;
 • Si të zhvillojmë karizmën dhe të folurin në publik;
 • Si të menaxhojmë emocionet dhe pasiguritë individuale;
 • Si të identifikojmë talentin dhe prirjet individuale
 • Si të krijojmë një rrjet profesional;
 • Si të informohemi dhe njohim tregun e punës