AM-Barleti dhe Soft Skills Academy zhvillojnë trajnimin 1 ditor